از غم بیاموز

تا به کی باید رفت....؟

از دیاری به دیاری دیگر....

نتوانم..........

       نتوانم...........

هر زمان جستن یاری دیگر.....

کاش ما آن دو پرستو بودیم....

         که همه عمر سفر میکردیم...

             از بهاری به بهاری دیگر........................................................................

/ 2 نظر / 16 بازدید
حقیقت داستان و افسانه

درود بر شما فکر می کنید در سال 1690 میشه از بچه محبت کردن آموخت؟ تو اون سالها معجزه اتفاق نمی افتد؟! کوچولوها به مراقبت نیاز ندارند؟! بچه ها چون فرشته و معصوم هستند خداوند نگهبان هایی خاص برایشان گمارده !؟ سرعت عمل یعنی چه؟ این موضوع را در پست " درآغوش جوجه تیغی " به تحریر کشیده ام افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. موفق باشید و بهاری به درود

حقیقت داستان و افسانه

درود بر شما فکر می کنید در سال 1690 میشه از بچه محبت کردن آموخت؟ تو اون سالها معجزه اتفاق نمی افتد؟! کوچولوها به مراقبت نیاز ندارند؟! بچه ها چون فرشته و معصوم هستند خداوند نگهبان هایی خاص برایشان گمارده !؟ سرعت عمل یعنی چه؟ این موضوع را در پست " درآغوش جوجه تیغی " به تحریر کشیده ام افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند. موفق باشید و بهاری به درود