برای تو....7

تو خوابیدی و چشمام خیسه هر دم

        عـــــــــــزیزم بی تو من ٬ دنیای دردم

               تو خـــــــوابیدی و من تنها و بی کس

                       برای غــــــــــــــــــربت خود گریه کردم

                                تو خوابـــــیدی و چشمات وا نمیشه

                                        آخه این غــــــــصه تو دل جا نمیشه

                               تو خوابیـــــــدی در این شبهای پر درد

                      یکی هـــــــــــمدرد من پیدا نمیشه

             تو خوابیدی و دســتات سرد سرده 

   نمیدونی غمــــــت با من چه کرده

            تو خوابیــــــــــــدی و فصل زندگانی

                     برایم تا ابـــــــــــــــــــــد پاییز زرده

                               تو خوابیدی  و یــــــــادت رفته انگار

                                         دو تایی چی نوشـــــتیم روی دیوار

                               نوشتیم تا ابد با هــــــــم میمونیمو

                  و باهمم میمیریم آخــــــــــــــــــر کار

         تو خوابیدی و عهدتو شــــــکستی

چـــــــــــــرا چشاتو وانکرده بستی

         تو خوابیـــــــــدی و یادت رفته انگار

                تموم خاطـــــرات عشق و مستی

                          تو خوابیـــــــدی و این دل بی قراره

                                    هوای دیـــــــــــــــدن چشماتو داره

                                                 تو خوابیدی و ایــــن قلب شکسته

                                                            هــــــــــــــــــنوزم خوابتو باور نداره

/ 0 نظر / 17 بازدید