نفس

می نویسم برای او که تمام زندگی من است..........
باورت گر بشود یا نه حرفی نیست! اما به خدا نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست

/ 0 نظر / 7 بازدید