/ 2 نظر / 16 بازدید
سرد

او عشق می خواست اما فقط هوس می دید.......

سرد

بیایید یاد بگیریم عشق ورزیدن و دوست داشتن یکدیگر را نه به خاطر هوی و هوس بلکه به خاطر انسانیت و ذات پاک لحظه ی نخستی که پا به عرصه ی وجود گذاشتیم.