تقدیم به من از طرف تو.....؟؟؟؟؟

 
آدما از  آدما زود سیر    میشن

آدما از عشق هم دلگیر میشن

آدما رو  عشقشون   پا  میذارن

آدما    آدمو     تنها     می ذارن
/ 1 نظر / 14 بازدید
سرد

بسه دیگه دروغ نگو این جور دیگه گولم نزن من خام حرفات نمیشم به این در و اون در نزن ساده بودم که تو بهم اینجوری نارو می زنی با حقه و رنگ و وارنگ خنجر به پشتم می زنی