/ 2 نظر / 16 بازدید
سرد

ديگر دلم از نگاه عاشقانه اي نمي لرزد..تکرار پوچ واژه " دوستت دارم " آن را از معنا تهي کرده..هميشه عاشق بودم ولي اين بار بقچه عشق را پشت کوه ناکجا آباد مي اندازم..به علت فوت صداقت در عشق..............عاشقي تعطيل. نفرین به ..

سکوت

بعضی از زخم ها هیچ وقت جاشون خوب نمی شه. مثل زخمایی که تو رو دلم گذاشتی... هیچ وقت حلالت نمی کنم هیچ وقت .....