سکوت سرد

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...

مرداد 90
41 پست
اسفند 88
1 پست
طنز
3 پست
داستان
9 پست
مهاباد
23 پست
سکوت_سرد
10 پست
ترانه
2 پست
مادر
1 پست
مدیریت
1 پست
فلسفه
1 پست