سکوت سرد

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...

برای تو... 3
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۱  کلمات کلیدی:
خیلی ساده است

 

به سادگی یک دلتنگی کودکانه....

خیلی سخت است

به سختی پرواز روح از تن.....

خیلی دردناک است

به دردناکی روزهای انتظار....

خیلی شیرین است

به شیرینی خاطرات گذشته....

خیلی مبهم است

 

به مبهمی رفتنت ....

قصه زندگیم را میگویم...

دلتنگی دلتنگی دلتنگی... ریتم یکنواخت زندگی من!!!!

انتظار انتظار انتظار.....تمام هستی من!!!!

نبودت تو..... واقعیت تلخ زندگی من!!!!

تحمل کردن....سکوت....

چه کنم با این دل.............