سکوت سرد

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...

برای تو... 4
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۱  کلمات کلیدی:

چطور می شود تحمل کرد نبودنت را

چه کنم با این همه دل تنگی،

 ای که دلت از سنگ بود و من مهربان می پنداشتمت...