سکوت سرد

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای میخواند...

» داستان پندآموز ماهی گیر و تابه :: ۱۳٩٠/٥/٢٧
» مفهوم عشق :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» رنگ عاشقی.....شعر داستان :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» شعر ناب :: ۱۳٩٠/٥/٢٤
» بازنده :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» کسی که لیاقت عشق داره(مخصوص خانوما) :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» کودک و خدا :: ۱۳٩٠/٥/٢۱
» داستان بزرگ مردی که ..... :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» یک شعر عاشقانه برای کسی که ...دیر آمد و زود رفت :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» داستان بسیار زیبا و آموزنده مادر نابینا :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» حکایتی که نامناسب حال ما نیست..........؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» داستان عاشقانه بسیار زیبا و غمگین ( حتما بخوانید ) :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» تو رو بخشیدم به دریا (آهنگ بسیار زیبا از فریدون) :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» کوچه های بی غبار....... :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» برای تو ........(آخرین) :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» خواننده مورد علاقه من...........نازدار+(داستان یک عشق) :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» برای او که دیگر نیست 2 :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» از غم بیاموز :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» مثل قدیم ها..... :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» تست(فقط برای رفیق کم هوش و حواسم) :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» کدام عشق.......؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» برای تو.......9 :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» نفس :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» برای تو..... 8 :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» برای تو....7 :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» تقدیم به من از طرف تو.....؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» یک دسته گل سرخ برای .......عشق هزاره سوم :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای تو...6 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» کودکی و سادگی .....قصه هزاره سوم :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» آواز.....عشق :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای تو... 5 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای تو... 4 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» خوابهای طلایی ببینی :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای کسی که دیگر نیست :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای تو... 3 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای تو.... 2 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای آنکسی که دیگر دوستش..... :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» برای تو....1 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» زندگی یعنی تلافی :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» فراموشی :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» نامه ای که هرگز خوانده نمی شود....... :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» به یاد دوست.... که دیگر نیست..... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤